Kpime ponohospodrsku farmu s pdou
Sp Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4

Cena:dohodou

Obec: cel Slovensko

Vmera: 


TEXT

Kpime ponohospodrske drustvo, farmu, usadlos s pdou. S ponohospodrskou pdou vo vlastnctve, alebo v njme, so strojnm vybavenm a s hospodrskymi budovami.
Cena poda dohody.
Ponuka plat pre cel Slovensko.

Vhody: Ponohospodrska farma (drustvo) najlepe s vysporiadanmi parcelami pod hospodrskym dvorom, s prenajatou a iastone aj s vlastnou pdou, o celkovej vmere cca od 300 do 1000ha. Objekt na kraji, alebo mimo obce, s prstupovou cestou a trafostanicou. Stav hospodrskych budov nie je rozhodujci.

Rokujeme len o relnych ponukch a len so splnomocnenmi zstupcami ponohospodrskych subjektov.

SUMR
Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011