Kpime hospodrske lesy
Sp Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5

Cena:dohodou

Okres: Cel Slovensko

Vmera:200-500 ha


TEXT

Kpime kvalitn hospodrsky les na Slovensku alebo na Morave. Vysporiadan vlastnctvo, nie urbrsky podiel, vmera od 100 do cca 500 a viac ha. Prpadne kpime menej kvalitn lesy, alebo ochrann lesy pre po?ovncke ?ely. Financie zabezpe?en. Cena dohodou.

SUMRKONTAKTN DAJE INZERUJCEHO

Meno: Ing. Daniel Ku?era
Tel.: +421 905 153 086
E-mail: agrofarmy@gmail.com


Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011