Investin prleitos - cca 250ha
Sp Foto 1Foto 2

Cena:

Kraj:ZPADN SLOVENSKO

Vmera:cca 250 ha


TEXT

Investin prleitos pre irok spektrum domcich a zahraninch investorov 250 ha.
Vysok kvalita prrodnho prostredia a kvalitn infratruktra. Vzdialenos od Bratislavy je po dialnici do 40 min.
Platn zemn pln obce orientuje zemie na aktivity cestovnho ruchu a sluieb, s plochami na trval a prechodn bvanie. Na ponkanch pozemkoch je spracovan a schvlen EIA na vyuitie zemia pre cestovn ruch, rekrean vstavbu a komern vstavbu. Je udelen shlas Krajskho pozemkovho radu na neponohospodrske vyuitie ponohospodrskej pdy, taktie s udelen shlasy s vstavbou od vetkch dotknutch radov ttnej sprvy. Shlas obce s vstavbou a zaradenie zemia cestovnho ruchu do PN VC kraja a PN obce (spracovan projektov dokumentcia, EIA, zemn pln, ininiersko - geologick prieskum, podrobn hydrogeologick prieskum, geotermlny prieskum a dotiahnut ininierske siete na ponkan zemie).

Prrodn prostredie:
Cca 250 ha ucelenho zemia s pravidelnm tvarom
Lesn vegetcia
Prrodn trkov jazer
Trvnat porasty a lky

el:
vybudovanie ubytovacch kapact v rmci hotela, rekreanch domekov, rekreanch cht a apartmnovch domov a prslunej infratruktry (cesty, parkovisk);
vytvorenie rekreanch (prechdzky v parkovej krajine, cyklotrasa, trasa pre koruovanie na kolieskovch koruliach), portovch (futbalov trvnat ihrisko, tenisov antukov dvorce) a relaxano-rehabilitanch monost (sauna, fitness, vodn rehabilitcia, mase);
pokrytie zkladnch obchodnch a doplnkovch sluieb;
vytvorenie komernej zny (administratva, obchod);
zriadenie zhradnctva (vroba trvnych kobercov a pestovanie drevn pre ely rekultivcie zemia).

Zmena projektu je mon.

SUMR

In: Pre podrobnejie informcie je potrebn osobn stretnutie a identifikcia zujemcu.Kontakt na nau kancelriu

SANDBERG s.r.o.

AGROFARMY.sk

Miletiova 1, 821 08 Bratislava
Ing. Daniel Kuera

Mobil: 0905 153 086
Telefn: 02/207 53 086

E-mail:
agrofarmy@gmail.com
agrofarmy@agrofarmy.sk

Posla otzku k ponuke
* - povinn daj


© Rudlo Design, 2011